NỘI DUNG CẬP NHẬT THUẾ GTGT MỚI CỦA CHÍNH PHỦ SÍP

Chính phủ Síp gần đây đã có những cập nhật mới về thuế Giá trị gia tăng (VAT), tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu bất động sản tại đảo Síp.

Cụ thể, có hai điều chỉnh đáng lưu ý như sau:

Thứ nhất, luật thuế GTGT mới quy định rằng khi một bất động sản đã được hoàn thiện và trải qua 5 năm kể từ ngày lắp đặt tiện ích thì bất động sản này sẽ được bán miễn thuế GTGT.

Thứ hai, nếu bất động sản này chưa từng được bán trước đây và có giá trị tối thiểu 300.000 Euro thì sẽ đủ điều kiện sử dụng dịch vụ Fast-track PR (có thể hiểu là dịch vụ cấp thẻ xanh nhanh chóng), bất kể việc không phải đóng thuế GTGT.

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay